Fiscaal

Bij de aanschaf van zonnepanelen zijn er voor bedrijven een aantal interessante fiscale voordelen van toepassing. De fiscus betaald letterlijk en figuurlijk mee! Hierdoor is met name voor bedrijven de aanschaf van zonnepanelen een overweging waard.

Er zijn naast de reguliere afschrijving en vooraftrek btw een tweetal interessante fiscale regelingen waar u gebruik van kunt maken, namelijk de KIA en EIA. De belastingdienst betaald een groot gedeelte van uw investering in zonnepanelen.

Als u in zonnepanelen investeert, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het bedrag dat u investeert in zonnepanelen moet liggen tussen de € 2.300 en € 306.931. U kunt dan 28% van uw investering in zonne-energie aftrekken van het resultaat in het boekjaar.

Lees alles over de KIA: klik hier.

Bedrijven die in 2013 investeren in energiebesparing of duurzame energie kunnen fiscale steun krijgen van de overheid via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het beschikbare budget in 2013 is 151 miljoen euro. Op de nieuwe Energielijst voor 2013 staan ruim 160 investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie die in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van de EIA. Eén van deze energiebesparende maatregelen is de aanschaf van een zonnepaneelinstallatie. Bij een winstbelasting van 25 procent, krijgt een ondernemer 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

Lees alles over de EIA: klik hier.

fiscaal