Montage Systemen

DenG Solar is leverancier van iFIX montagesystemen in de Benelux.

Een product van Voest-Alpine.

Dit montagesysteem is:

  • eenvoudig te verwerken;
  • geschikt voor alle typen platte daken;
  • bruikbaar op hoogtes tot 25 meter boven NAP;
  • geringe ballast;
  • etc.
  • iFIX technische gegevens

iFIX montage systeem voor platte daken!

IFIX Montage Systeem